(אקדמיה)

שנה א׳ סמסטר א׳ – אוֹרְיָנוּת אדריכלית – לראות, לקרוא, להבין ולהרגיש אדריכלות – מגאומטריה מרחבית לשרטוט אדריכלי.

באמצעות השרטוט האדריכלי, האדריכלים משוחחים בינם לבין עצמם, עם לקוחותיהם ועם בעלי המלאכה השונים. האדריכלות ועיצוב הפנים ללא השרטוט וההבנה התלת ממדית, היא דיסציפלינה ללא שפה. את הקורס נתחיל בשרטוט של קובייה כאובייקט פשוט בה ניתן לאחוז, ונסיים בקובייה כמרחב רב מפלסי אליו ניתן להיכנס. כל שיעור נוסיף עוד ועוד רובד של ידע ולאחר שנשלוט באיזומטריה, ואקסנומטריה ובשרטוט והבנת החזיתות נגלה את סודות החתך ונגיע לבסוף למרחב מורכב, המכיל פרטים, פתחים, מדרגות, דלתות וחלונות. סרטון הממחיש את תכני הקורס ניתן לראות פה.

אדולף לוס כתב בשנת 1907: ״את הפרויקטים יש לתכנן מהפנים על החוץ. בשלב הראשון – הרצפה והתקרה, בשלב השני – החזית. הדגש העיקרי הושם על פיזור מדויק של צירים ועל ריהוט נכון. כך הבאתי את תלמידי לידי חשיבה תלת ממדית, חשיבה בנפחים. מעטים הם הארכיטקטים  שיכולים לחשוב כך היום. נדמה שהחינוך הארכיטקטוני מסתיים היום עם חשיבה דו-ממדית״ (לוס, 2004, ע 185).

בשנת 2008 כשהתחלתי ללמד במכון הבנתי את החוסר והצורך בקורס גאומטריה מרחבית ושרטוט אדריכלי, ומ 2011  ועד היום, תודות לפידבק מהסטודנטים הרבים, הקורס התגבש לצורתו הנוכחית.

שנה ב׳ סמסטר ב׳ – דרך שיטות וחומרים.

מפרטי המדרגות והפתחים השונים, תוך התייחסות לפרטי חיבור, הבנה חומרית ושיטות בניה. נלמד לתכנן מערכת תנועה מפלסית בתוך קונטקסט אדריכלי נתון. פלסמה בספרו (The Eyes of the Skin)  כותב: ״רבים מן הפרויקטים הארכיטקטוניים של 20 השנים האחרונות, שהמקבלים ביקורות טובות על ידי העיתונות האדריכלית הבינלאומית, מבטאים נרקיסיזם וניהיליזם של העין. העין הגמונית והיא מבקשת שליטה בכל תחומי התרבות, היא מחלישה את יכולתנו לאמפתיה וחמלה עם העולם. העין הנרקיסיסטית רואה באדריכלות אמצעי לביטוי עצמי, וכמשחק אינטלקטואלי-אמנותי מנותק מקשרים חברתיים וחברתיים מהותיים, ומקדמת ניתוק והניכור חושי ונפשי. במקום לחזק את חוויית האדם המרוכזת בגוף״ (…..).

בקורס נתייחס לשיטות בניה, תקנים וחומרים, אך נדון גם בדיבור האילם של האדריכלות – הדיבור על היבטים התחושתיים, הפנומנולוגיים בכפיפה אחת עם ההיבטים הטכנולוגים.

שנה ג׳/ד׳ סמסטר ב׳ עיצוב פנים עירוני.

המרחב העירוני כפי שאנחנו מכירים וחווים אותו, מתוכנן ומעוצב ע״י שחקנים רבים, ״העסקה התכנונית״ מתארת מרחב פוליטי, עסקי, יזמי, כלכלי רב כוח, המשפיע בצורה הדרמטית ביותר על האופן בו מתקיים הלכה למעשה הבינוי העירוני.  למרות שהרציונל העירוני הראשוני הוא ״טובת הציבור״ נראה כי שיקולים אחרים מקבלים עדיפות וטובת הציבור, חווית התושב, ואף היופי העירוני, נדחקים לשוליים. הקורס פותח צוהר לפרדיגמות התכנון מסוף המאה ה-19 ועד היום במטרה ליצר בסיס מושגים רחב ותמונה ביקורתית על המצב העכשווי. בקורס נדבר בין היתר על תפקיד האדריכל אך נתמקד בעיקר בעמדת מעצב פנים; מעצב אשר עובד בקנה מידה אישי ואינטימי, הנוגע בחומר, המתייחס לפרט הסופי, למפגש היד, לסאונד, לאווירה ולחוויה הכוללת, ומפגיש אותו עם המרחב העירוני, הקורס מציע למרחב העירוני שחקן נוסף – מעצב פנים עירוני.  בקורס נעסוק במחקר וניתוח עירוני, ובסופו יציעו הסטודנטים התערבות עירונית;אובייקט או מרחב, שעוצב על-בסיס מחקרם, במטרה לקדם עירוניות טובה יותר, איכותית, הומניסטית  ויפה.