(אקדמיה)

אוֹרְיָנוּת אדריכלית

לראות, לקרוא, להבין ולהרגיש אדריכלות

שנה א׳ סמסטר א׳ - מגאומטריה מרחבית לשרטוט אדריכלי.

באמצעות השרטוט האדריכלי, האדריכלים משוחחים בינם לבין עצמם, עם לקוחותיהם ועם בעלי המלאכה השונים. האדריכלות ועיצוב הפנים ללא השרטוט וההבנה התלת ממדית, היא דיסציפלינה ללא שפה. את הקורס נתחיל בשרטוט של קובייה כאובייקט פשוט בה ניתן לאחוז, ונסיים בקובייה כמרחב רב מפלסי אליו ניתן להיכנס. כל שיעור נוסיף עוד ועוד רובד של ידע ולאחר שנשלוט באיזומטריה, ואקסנומטריה ובשרטוט והבנת החזיתות נגלה את סודות החתך ונגיע לבסוף למרחב מורכב, המכיל פרטים, פתחים, מדרגות, דלתות וחלונות. סרטון הממחיש את תכני הקורס ניתן לראות פה.

אדולף לוס כתב בשנת 1907: ״את הפרויקטים יש לתכנן מהפנים על החוץ. בשלב הראשון – הרצפה והתקרה, בשלב השני – החזית. הדגש העיקרי הושם על פיזור מדויק של צירים ועל ריהוט נכון. כך הבאתי את תלמידי לידי חשיבה תלת ממדית, חשיבה בנפחים. מעטים הם הארכיטקטים  שיכולים לחשוב כך היום. נדמה שהחינוך הארכיטקטוני מסתיים היום עם חשיבה דו-ממדית״ (לוס, 2004, ע 185).

בשנת 2008 כשהתחלתי ללמד במכון הבנתי את החוסר והצורך בקורס גאומטריה מרחבית ושרטוט אדריכלי, ומ 2011  ועד היום, תודות לפידבק מהסטודנטים הרבים, הקורס התגבש לצורתו הנוכחית. 

שנה ב׳ סמסטר ב׳ - דרך שיטות וחומרים.

מפרטי המדרגות והפתחים השונים, תוך התייחסות לפרטי חיבור, הבנה חומרית ושיטות בניה. נלמד לתכנן מערכת תנועה מפלסית בתוך קונטקסט אדריכלי נתון. פלסמה בספרו (The Eyes of the Skin)  כותב: ״רבים מן הפרויקטים הארכיטקטוניים של 20 השנים האחרונות, שהמקבלים ביקורות טובות על ידי העיתונות האדריכלית הבינלאומית, מבטאים נרקיסיזם וניהיליזם של העין. העין הגמונית והיא מבקשת שליטה בכל תחומי התרבות, היא מחלישה את יכולתנו לאמפתיה וחמלה עם העולם. העין הנרקיסיסטית רואה באדריכלות אמצעי לביטוי עצמי, וכמשחק אינטלקטואלי-אמנותי מנותק מקשרים חברתיים וחברתיים מהותיים, ומקדמת ניתוק והניכור חושי ונפשי. במקום לחזק את חוויית האדם המרוכזת בגוף״ (…..).

בקורס נתייחס לשיטות בניה, תקנים וחומרים, אך נדון גם בדיבור האילם של האדריכלות – הדיבור על היבטים התחושתיים, הפנומנולוגיים בכפיפה אחת עם ההיבטים הטכנולוגים.  

שנה ג׳/ד׳ סמסטר ב׳ עיצוב פנים עירוני.  

המרחב העירוני כפי שאנחנו מכירים וחווים אותו, מעוצב ע״י שחקנים רבים, ״העסקה התכנונית״ מדברת על מרחב פוליטי, עסקי, יזמי, כלכלי רב כוח והשפעה.  למרות שהרציונל העירוני הראשוני הוא ״טובת הציבור״ נראה כי, במרחב הפעולה העירוני שיקולים אחרים המקבלים עדיפות וטובת הציבור, חווית התושב, ואף היופי העירוני, נדחקים לשוליים. הקורס יוצא מעמדה של מעצב פנים: מעצב אשר עובד בקנה מידה אישי ואינטימי, הנוגע בחומר, המתייחס לפרט הסופי, למפגש היד, לסאונד, לאווירה ולחוויה הכוללת, ומפגיש אותו עם המרחב העירוני.  הקורס מציע למרחב העירוני שחקן נוסף - מעצב פנים עירוני. מתוך נקודת מבט זו, הקורס מתחיל במחקר וניתוח עירוני, ומסתיים בהצעת אובייקט או מרחב מעוצב על-בסיס המחקר, המקדם עירוניות טובה יותר, איכותית, הומניסטית  ויפה.


מוגן: ב- מרכיבי המדרגות

מוגן: ב- מרכיבי המדרגות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
מוגן: ב- מדרגות מרחפות

מוגן: ב- מדרגות מרחפות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
ב- היכל הספר

ב- היכל הספר

היכל הספר (והמדרגות) הסיפור המלא, מהחיפוש אחר העז ועד בניית ההיכל. רועה צאן בדואי, זרק אבן לתוך מערה בניסיון להוציא
מוגן: ב- תכנון מדרגות

מוגן: ב- תכנון מדרגות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
ב- אדריכלות מדוברת והדיבור האילם

ב- אדריכלות מדוברת והדיבור האילם

אדריכלות מדוברת והדיבור האילם השיעור ראשון בשיטות וחומרים (1) או  ״אוריינות אדריכלית חלק ב׳״, עוסק בהגדרות, מושגים, מונחים טכנים במערכות
א- סרטון מהשיעור הראשון לאחרון

א- סרטון מהשיעור הראשון לאחרון

סרטון המדמה את תהליך השיעור מהראשון לאחרון          
מוגן: א- תוכנית דלת חלון ומדרגות

מוגן: א- תוכנית דלת חלון ומדרגות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
מוגן: א- תוכנית חדר, חזיתות מבנה ושושנה
ג- טשטוש עירוני

ג- טשטוש עירוני

טשטוש עירוני פורסם באלכסון ביום ראשון 17 בינואר 2021 בנסיעות עבודה קצרות אני משתדל להרחיב ולהגיע לאזורים בארץ בהם טרם
מוגן: א- מרחב משיעור תגבור

מוגן: א- מרחב משיעור תגבור

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
מוגן: א- התוכנית – חתך אופקי

מוגן: א- התוכנית – חתך אופקי

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
מוגן: א- מספר גופים מורכבים לתרגול – 6
מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 5

מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 5

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 4

מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 4

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 3

מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 3

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 2

מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 2

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 1

מוגן: א- סרטוני גופים נוספים – 1

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
א- שרטוט הפוך – מדו – לתלת ממד

א- שרטוט הפוך – מדו – לתלת ממד

תרגילי שכלול הראייה התלת ממדית הסבר קצר על טכניקה אפשרית לתרגול הבנה ויישום (הטלים לאיזומטריה)
א- סודות החתך

א- סודות החתך

הסבר על מהות החתך, כיוון מבט לחתך איזומטרי ושרטוט החתך ליד ההיטלים
א- תורת ההטילים

א- תורת ההטילים

סדרת התמונות מתארות שלב אחר שלב תורת ההיטלים עבדו עם כלי השרטוט שברשותכם ושרטוטו (ידני בלבד).  
א- אקסנומטריה

א- אקסנומטריה

סדרת התמונות מתארות שלב אחר שלב כיצד לשרטט קוביה 4/4 ס״מ באקסנומטריה. עבדו עם כלי השרטוט שברשותכם ושרטוטו (ידני בלבד).
א- איזומטריה

א- איזומטריה

סדרת התמונות מתארות שלב אחר שלב כיצד לשרטט קוביה 4/4 ס״מ באיזומטריה. עבדו עם כלי השרטוט שברשותכם ושרטוטו (ידני בלבד).